Vuốt Để Cược

Nhanh hơn đơn giản hơn

FB88 Thể Thao
Kích cỡ: 32.7 MB
Ứng Dụng FB88
Kích cỡ: 26.9 MB
fishermen gold

01/05/2020 - 07/05/2020

08/05/2020 - 14/05/2020

15/05/2020 - 21/05/2020

22/05/2020 - 28/05/2020

DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG u*d*8*k 132,480 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM s*H*a*s*s 112,987 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC d*w*3*m 60,588 688
TAY SÚNG LỤC BẢO q*n*g*a*a 52,688 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG k*d*s*8 82,656 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM q*q*a*m*9 55,868 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC h*a*p*n*7 52,568 688
TAY SÚNG LỤC BẢO s*n*f*7 50,042 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG n*n*s*9*2*c 105,689 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM j*9*a*a*a 90,585 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC k*a*h*8*8 66,250 688
TAY SÚNG LỤC BẢO e*e*4*h*n 62,560 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG e*1*q*k 96,265 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM a*b*d*7 85,693 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC r*w*v*0 69,285 688
TAY SÚNG LỤC BẢO f*f*a*r*q 45,599 500